Antidepresiva

- poznámka z fóra Deprese

Antidepresiva
jsou skutečné léky odvracející depresi. Pro všechny je typické,že účinek nastupuje až po několika týdnech pravidelného užívání a je nutno je podávat delší dobu, aby se předešlo návratu choroby.Zpravidla měsíce až roky, případ od případu.
I.generace - tricyklická antidepresiva, TCA. Jde o imipramin (Melipramin), amitriptylin, nortriptylin, dosulepin (Prothiaden), desipramin (Pertofran), clomipramin (Anafranil; dodnes se užívá u těžších depresí), azafen a trimipramin mají jen historický význam.
II. generace - "atypická" antidepresiva, nemají nežádoucí účinky TCA jako je únava, suchost v ústech, tachykardie, kardiotoxicita vůbec. Skupina není ostře vyhraněná. Zástupci jsou např. dibenzepin (Noveril), maprotilin (Ludiomil), mianserin (Miabene), trazodon (Trittico), viloxazin (Vivalan). Dnes se léky této generace běžně používají,mají malé nežádoucí účinky.
III. generace - Především jsou to selektivní antagonisté zpětného vstřebávání serotoninu na synapsích, tzv. SSRI. Prakticky nemají vážné nežádoucí účinky. Nástup účinku je opožděný jako u všech antidepresiv. Např. fluvoxamin (Fevarin), fluoxetin (Deprex, Portal, Magrilan, Prozac,...) a novější ještě "čistší" jsou citalopram (Citalec, Seropram), escitalopram (Cipralex), paroxetin (Seroxat, Remood, Parolex, Apo-parox), sertralin (Zoloft, Serlift, Asentra) a další.
IV. generace - Nová, podle dosavadních kritérií obtížně zařaditelná antidepresíva, účinkující i u depresí dříve téměř farmakorezistentních. Jen příklady - SNRI (via serotonin a noradrenalin) je venlafaxin (Efectin, Efexor), milnacipran (Ixel), nefazodon (Serzone),  NaSSA (selektivní pro různé serotoninové receptory) je mirtazapin (Remeron, Esprital), DNRI (via dopamin a noradrenalin) bupropion (Zyban, Wellbutrin).

Záměrně jsem neuváděl inhibitory monoaminooxidázy, protože se nesmějí podávat současně s klasickými antidepresivy. Jde o IMAO-B selegilin (Jumex, Sepatrem) a RIMA moclobemid (Aurorix).

Ve všech skupinách jsou antidepresíva tlumivá (při úzkosti nebo riziku sebevraždy) a budivá (u depresí utlumených, apatických).

ZPĚT