BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

(dříve maniodepresivní psychóza)

Onemocnění charakterizované opakovanými epizodami narušené nálady. Tato porucha spočívá ve střídání nadnesené nálady, zvýšené aktivity a energie (mánie nebo hypománie), jindy naopak skleslé nálady, snížené energie a aktivity (deprese).
Celoživotní riziko výskytu poruchy v populaci je 1-5%. Výskyt je u obou pohlaví přibližně stejný. První fáze onemocnění se může vyskytnout v kterémkoliv věku.
Manické fáze přicházejí náhle, trvají několik týdnů až měsíců. Depresivní fáze mají tendenci k delšímu trvání (v průměru asi 6 měsíců). Někdy může úplný cyklus, tzn. mánie-deprese-mánie, trvat 48 hodin (rychlí cykléři), jindy několik měsíců až let. Porucha se často dostavují po stresující životní události nebo jiném duševním traumatu.

Léčba
Farmaka: lithium, karbamazepin (u rychlých cyklérů), valproát

Tolik portál Zdravcentra.

 Je to trochu zjednodušené, ale k léčbě dodám že uvedené léky slouží k prevenci vzniku dalších fází. Používá se lithium (Contemnol), karbamazepin (Biston, Tegretol), valproát sodný (Depakine chrono), nověji i lamotrigin (Lamictal, Epiral) a některá neuroleptika - olanzapin (Zyprexa).
Ve fázi deprese se přidávají antidepresiva, v manické fázi pak buď lithium (jiné dávkování než preventivní) nebo neuroleptika a dysforika (dnes prakticky vytlačena antipsychotiky).

ZPĚT