Deprese a mánie

Z portálu Zdravcentra

Co se vám vybaví, když se řekne blázen? Pravděpodobně si představíte člověka, který se bezdůvodně směje anebo naopak roní slzy pro maličkost. Každý člověk dává nějakým způsobem najevo, co cítí, jakou má náladu. Lidé se ve svých pocitech mohou výrazně lišit, je těžké stanovit nějakou normu. Ale existují určité hranice, a pokud jsou překročeny, hovoříme o poruše emocí.

Jaké existují druhy emocí? Základní je rozdělení na emoce kladné a záporné, zjednodušeně radost a smutek. Dále rozlišujeme emoce krátkodobého a dlouhodobého charakteru. Afekt je krátkodobá, bouřlivá reakce. Hněv, radost, úžas, děs, nadšení, to vše jsou afekty. Dlouhodobé emoce označujeme pojmem nálada.

Dramatický průběh má takzvaný patický afekt. Jedná se o prudký výbuch emocí, vzteku, hněvu, na jehož vrcholu má člověk krátkodobě zastřené vědomí, neví, co dělá, a na tento okamžik se nepamatuje. V takové chvíli se může dopustit agresivního jednání jako je fyzické násilí, vražda nebo sebevražda. Za takový čin nenese dotyčný odpovědnost.

Deprese

Deprese je pojem, který bývá často používán jako označení smutné nálady. Smutná nálada je ovšem pouze jednou složkou skutečné deprese, tak, jak je chápána v psychiatrii. Součástí deprese je zároveň i zpomalené myšlení a dokonce i pohyb je omezen. Tvář nemocného vyzařuje beznaděj, úzkost, smutek, řeč je tichá, pomalá, myšlení je jednotvárné, postižený hůře chápe.

Příčin deprese je mnoho. Mnohdy je však obtížné nějakou konkrétní odhalit. Je-li zjevná, je situace méně závažná. Deprese může ale vzniknout i bez určitého důvodu. Taková forma má těžký, dlouhodobý průběh. Nálada nemocného je hluboce ponurá, přičemž nejhorší bývá u tohoto typu z rána a k večeru se lehce zlepšuje.

Ze známých příčin se na vzniku deprese podílí například alkoholismus, užívání některých léků, celková onemocnění organismu. Zajímavá je sezónně se vyskytující deprese z nedostatku světla. Nálada může být ovlivněna i teplotou a tlakem vzduchu.

Depresivní člověk se ale nemusí projevovat výhradně špatnou náladou. Deprese se může skrývat nenápadně i za poruchami spánku, nesoustředěností, ztrátou zájmu o sex nebo hubnutím. Velkým nebezpečím deprese jsou sebevražedné myšlenky následované i pokusem o sebevraždu.

Mánie

Naprostým opakem deprese je mánie. Příznaky jsou stejné, jen na opačné straně stupnice. Nálada je nepřiměřeně veselá, nadnesená. Myšlení je urychlené až překotné, pohyby jsou živé, výrazné, nadbytečné. Pacienti nevydrží sedět, jsou neustále v pohybu, dramaticky gestikulují. Mohou se objevit tendence k rychlému jednání, dokonce i k agresivitě. Nemocný málo spí, věří si, nesnese kritiku. Vytváří si nereálné plány, utrácí peníze, i jeho sexuální aktivita je nadměrná.

Bipolární porucha

Název naznačuje, že půjde o kombinaci dvou protikladů. Mluvíme o ní při střídání dobré a špatné nálady, mánie a deprese. Bývá rovněž označována jako maniodepresivní porucha. Nálady se střídají po několika měsících, někdy je mezidobí, v němž je pacient bez obtíží. Pro střídání fází neexistuje žádné pravidlo. Většinou však převažují deprese. Těch také přibývá s věkem.

Léčba poruch nálady

Tak jako u ostatních psychických onemocnění, i zde se využívá kombinace několika typů terapie. Léků, antidepresiv, existuje několik generací. Obecně u nich platí pravidlo, že účinek se projeví až po několika týdnech užívání a léčba je dlouhodobá. Uplatňuje se samozřejmě psychoterapie. V některých případech připadá v úvahu i elektrokonvulzivní terapie.

ZPĚT