Deprese a biochemie

Co vyvolává příznaky deprese?

Z portálu Zdravcentra 

   
Příznaky deprese může vyvolávat nízká hladina některých látek v mozku. Abychom pochopily, proč tomu tak může být, musíme si říci, jak mozek pracuje. Mozek se skládá z miliard nervových buněk. Na každé naší akci spolupracují stovky těchto buněk, a to i když se jedná jen o pomyšlení na tuto akci. Aby mohly buňky spolupracovat, musí spolu komunikovat, což uskutečňují tím, že uvolňují chemické látky, kterým říkáme neurotransmitéry.

Mezi výstupem z jedné nervové buňky a vstupem do druhé buňky je volná štěrbina, které se říká synapse. První z těchto buněk komunikuje s druhou tím, že uvolňuje neurotransmitér do synapse. Tyto neurotransmitéry přilnou k druhé buňce a tímto způsobem se předává zpráva.

Průzkumy prokázaly, že lidé, kteří trpí depresemi, trpí současně nedostatkem tří významných neurotransmitérů, totiž dopaminu, serotoninu a noradrenalinu. Jejich hladiny na synapsích jsou nízké, což vede k závadám v mozkové komunikaci a v předávání zpráv, a to může způsobovat depresivní příznaky.
Nikdo neví, co způsobuje pokles hladin těchto chemikálií. Neví se ani, zda nízké hladiny způsobují deprese, nebo zda tomu není naopak. Snad pokles hladin u neurotransmitérů způsobuje stres a to pak vede k depresím. Antidepresiva působí na zvyšování hladin těchto chemických látek.

Jak se přenášejí nervové signály
Zprávy v podobě elektrických signálů procházejí nervovou buňkou prostřednictvím jejího výběžku zvaného axon. Má-li signál překročit synapsi (štěrbinu) mezi dvěma buňkami, musejí chemické neurotransmitéry přejít ze synaptického uzlíku (knob) na receptory další nervové buňky.

ZPĚT