Mýty o depresi

Nesprávné názory na depresi a její léčbu.

Mýtus první
Deprese je nedostatek serotoninu.

Jde o velmi rozšířený názor, ani ne tak nepravdivý, jako velmi nepřesný. Deprese je výsledkem genetických dispozic, biologických a zejména psychologických spouštěcích faktorů. Projevy deprese jsou pak způsobeny nerovnováhou mezi jednotlivými přenašeči nervových vzruchů (neurotransmiterů) v mozku. Nejdůležitější roli hraje serotonin, noradrenalin a dopamin. Proto se farmakoterapie zaměřuje na všechny tři mediátory, i když záleží na druhu deprese. Jen pro příklad - u úzkostné agitované deprese stačí léky účinkující přes serotonin, kdežto u deprese utlumené je vhodné ovlivňovat všechny mediátory.

Mýtus druhý
Antidepresíva dodávají tělu serotonin.

Výhradně na serotonin jsou zaměřena antidepresíva typu SSRI, ani ta však serotonin nedodávají. Antidepresíva pouze zvyšují biologickou dostupnost serotoninu v interneuronálním prostoru. Dále pak např. antidepresíva DNRI pouze zvyšují biologickou dostupnost dopaminu a noradrenalinu, ale tyto látky nedodávají.
 Obecně se dá říct, že antidepresíva učí organismus zacházet s neurotransmitéry, ale nijak je nenahrazují.

Mýtus třetí
Anxiolytika = antidepresíva.

Anxiolytika
jsou léky, které snižují úzkost a napětí u každého (i zdravého) člověka. Zabírají většinou okamžitě. Nijak neovlivňují afekt smutku při depresi. Benzodiazepinová anxiolytika jsou návyková, může se na ně vytvořit závislost. Jen namátkou uvedu firemní názvy některých z nich: Diazepam, Neurol, Lexaurin, Rivotril, Defobin, Oxazepam,...
Antidepresiva bezprostředně neovlivňují náladu. Zabírají až za několik dní až týdnů a neovlivňují stav zdravých lidí. Mnohá působí i proti úzkosti.
Výčet a třídění jsou na jiném místě, zmíním tedy jen některé názvy bez utřídění: Amitriptylin, Melipramin, Anafranil, Noveril, Ludiomil, Deprex, Prozac, Magrilan, Fevarin, Seropram, Citalec, Seroxat, Remood, Serlift, Asentra, Zoloft, Cipralex, Remeron, Esprital, Efectin, Ixel, Coaxil, Aurorix a celá řada dalších.
Anxiolytika nikdy nemohou nahradit antidepresiva!!!

ZPĚT