DEPRESE

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Dále uvedu stručně výčet příznaků klasické deprese.
 1) Ztráta zájmu, energie a radosti, někdy provázené úzkostí.
 2) Nedostatek elánu a motivace způsobující, že i jednoduché úkoly se zdají být obtížné či nezvládnutelné.
 3) Nedostatečná soustředěnost.
 4) Celková únava.
 5) Agitovanost a neklid.
 6) Změny chuti k jídlu, a to jak zvýšení, tak i snížení.
 7) Změny spánku, zvýšená spavost nebo nespavost.
 8) Ztráta normální mimiky, vnější afektivity a libida.
 9) Ztráta sebedůvěry, vyhýbání se kontaktům s ostatními.
10) Podrážděnost.
11) Pocity nepřiměřenosti, bezmoci a beznaděje.
12) Zácpa, menstruační poruchy, psychosomatické obtíže, svědění a bolesti.
13) Zhoršení nálady v určitou denní dobu - např. hned po probuzení.
14) Sebevražedné myšlenky.

Samozřejmě nemusí mít každý nemocný všechny uvedené příznaky současně, ale čím jich má více nebo čím jsou intenzivnější, tím je diagnóza deprese pravděpodobnější. Záleží také na druhu deprese, které potíže vystupují do popředí a které zůstávají jakoby skryté.

ZPĚT