PSYCHOTICKÁ DEPRESE

Jeden z příznaků tohoto onemocnění:

Bludy a vidiny
Když vás stihnou skutečně těžké deprese, deformuje to vaše myšlení natolik, že ztratíte kontakt se skutečností. Vaše mysl fantazíruje a vy můžete propadnout obavám, že začínáte bláznit. Tak tomu ale není, trpíte jen hlubokou depresí a léčba váš stav zlepší. U těžkých depresí se mohou vyskytnout bludy, naštěstí (neboť jsou velice zhoubné) je jejich výskyt řídký.
Blud je falešná představa, kterou neotřesně zastává ten, kdo jím trpí. V depresi bludy jen reflektují a posilují depresivní náladu, jak se to dělo Jakubovi, kterého jsem poznal před nějakým časem. Byl přesvědčen, že by se měl udat policii, protože omylem odešel z nějakého obchodu, aniž zaplatil za jablko. Myslel si, že po něm pátrá policie a že z toho není východiska. Myslel si, že tím uvedl celou svou rodinu do hanby. Bylo nemožné ho přesvědčit o tom, že není veřejným nepřítelem číslo jedna, že chybovat může každý a že nikoho ani nenapadne, aby se tím zabýval.

Někdo jiný si zase myslí, že je tím nejhorším člověkem na světě, nebo že se ho lidé chtějí zbavit, protože je tak špatný. Někteří pacienti si myslí, že nemají vůbec žádné peníze, jiní zase, že umírají nebo dokonce že už jsou mrtví. Různých typů bludů je právě tolik, kolik je nápadů v lidské mysli, ale ve všech se nějak zračí depresivní nálada a depresivní myšlení.

Zatímco k bludům patří nesprávné myšlenky, u vidin jde o vnímání něčeho neskutečného. Obvykle jde o zvuky. Tak například někteří lidé trpící velmi hlubokými depresemi slyší hlasy tam, kde nikdo není. Hlasy zní, jako by někdo v místnosti k pacientům mluvil, a jsou tak skutečné, že to nahání hrůzu. Takové hlasy mohou pacienty kritizovat nebo jim říkat, že jsou zlí. Ty hlasy posilují depresi. Jiní pacienti vidí nebo cítí věci, které tam nejsou, ale takové vidiny jsou vzácné.

Citace z knihy DEPRESE na portálu Zdravcentra.

ZPĚT