Smíšená úzkostně-depresivní porucha

Diagnostické vymezení dle DSM-IV-TR (APA 2000)

V MKN - 10 je smíšená úzkostně-depresivní porucha definována takto:
" Jsou přítomny příznaky úzkosti a deprese, ale žádný typ příznaků není vyjádřen do takové míry, aby ospravedlňoval ke stanovení samostatné diagnózy kterékoli z obou poruch."
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nyní trochu stroze uvedu kritéria pro tuto diagnózu dle americké DSM-IV-TR (APA 2000):


A) TRVALÁ NEBO VRACEJÍCÍ SE DYSFORICKÁ NÁLADA TRVAJÍCÍ NEJMÉNĚ 1 MĚSÍC
.
B) DYSFORICKÁ NÁLADA JE DOPROVÁZENA PO DOBU NEJMÉNĚ 1 MĚSÍCE ČTYŘMI (NEBO VÍCE) Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍZNAKŮ:
1.  obtíže s koncentrací nebo pocit "prázdna v hlavě"
2.  poruchy spánku (obtíže s usínáním nebo udržením spánku nebo neklidný, nedostatečný spánek)
3.  únava nebo malá energie
4.  podrážděnost
5.  obavy
6.  snadné pohnutí k slzám
7.  nadměrná bdělost (ostražitost)
8.  anticipace horšího (selhání)
9.  beznaděj (pronikavý pesimismus do budoucna)
10. nízké sebevědomí nebo pocity bezcennosti.

C) PŘÍZNAKY ZPŮSOBUJÍCÍ KLINICKY VÝZNAMNÉ OBTÍŽE NEBO ZHORŠENÍ VE VÝKONU SOCIÁLNÍCH, PRACOVNÍCH NEBO JINÝCH DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ.

D) PŘÍZNAKY NEJSOU ZPŮSOBENY PŘÍMÝMI FYZIOLOGICKÝMI ÚČINKY SUBSTANCE (NAPŘÍKLAD NÁVYKOVÉ LÁTKY NEBO LÉKU) NEBO SOMATICKÉHO ONEMOCNĚNÍ.

E) VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:
1.  nikdy nebyla splněna kritéria pro velkou depresivní poruchu, dystymní poruchu, panickou poruchu nebo generalizovanou úzkostnou poruchu
2.  v současnosti nejsou splněna kritéria pro kteroukoliv jinou úzkostnou poruchu nebo poruchu nálady, včetně úzkostné poruchy nebo poruchy nálady v částečné remisi
3.  příznaky nelze přiřadit k jiné duševní poruše


Tolik definice, důležitá zvláště v posudkové praxi.

Dle portálu Zdravcentra.

ZPĚT