Roztřídění depresí

Druhy depresí podle různých kritérií Pro třídění depresí záměrně nepoužiji oficiální klasifikaci podle MKN-10. Toto dělení je příliš zjednodušující z hlediska prožitku pacienta i z hlediska volby terapie.


Základní rozdělení:
-slabá či lehká deprese - špatná nálada jak přichází, tak zase odchází. Obvykle začíná určitou stressovou událostí. Může být úzkost, pacient se necítí dobře. K odstranění obvykle stačí změna stylu života.
-mírná deprese - špatná nálada přetrvává, bývají tělesné příznaky. Změna životního stylu nezabírá. Je nutná lékařská péče.
-těžká, hluboká deprese - životu nebezpečná, intenzivnní příznaky. Tělesné symptomy, bludy a vidiny. Kontakt s lékařem je naprosto nutný co nejdříve.

Jiná označení:
-reaktivní deprese - krátkodobá deprese způsobená stressovou událostí. "Nadsazená" normální reakce na něco nepříznivého. Odstranění - rada, podpora okolí, zvládání stressu, praktické kroky. Pacient s reaktivní depresí se může ještě těšit ze splečenských situací a reagovat na ně.
Pozor - stressová událost může spustit mnohem těžší depresi, která již není reakcí na stres v pravém slova smyslu!
-endogenní deprese - vznikají bez zjevné příčiny, jsou intenzivní a jsou tělesné příznaky - ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, časné vstávání, horší nálada v ranních hodinách, ztráta zájmu o sex. Obvykle se lepší léčbou.
Stejné příznaky však mohou spouštět i stressové události. Rozdělení je důležité z hlediska léčby.

Další způsoby označování:
-neurotická deprese - označení pro lehké deprese, pacient má lepší a horší dny, cítí se depresivnější večer, obtížně usíná, budí se v noci, nebudí se ráno. Někteří pacienti spí nadmíru a někteří pozorují, že se snáze rozčílí. Alternativa označení lehká deprese.
-psychotická deprese - jde o těžké deprese, jsou tělesné příznaky, možná je ztráta kontaktu se skutečností. Bludy, vidiny. Lékařské ošetření je potřebné v každém případě.
-bipolární deprese - jiné označení pro maniodepresivní choroby. Je vždy psychotická.
-monopolární deprese - tito nemocní zažívají jen špatnou náladu.

Další dělení:
-zrychlená deprese - úzkosti, starosti, neklid.
-zpomalená deprese - zpomalené tělesné i myšlenkové pochody, neschopnost soustředění. Je-li choroba těžká, může mít pacient pocit, že se nemůže pohybovat, mluvit nebo jíst a je nebezpečí, že bude trpět hladem.
-dysthymia - slabá, vytrvalá deprese. Diagnostikuje se, trvala-li deprese v minulých dvou letech déle než dva měsíce. Nerozhodnost, ztráta sebeúcty. Snad působí lépe psychoterapie než léky.
-dissimulovaná, larvovaná deprese - není pocit deprese, spíše tělesné příznaky jako bolest na hrudi, zažívací potíže, potíže se spánkem. Nejprve je třeba vyloučit tělesnou chorobu. Potom "překvapivě" lépe než analgetika, digestiva či hypnotika zaberou antidepresiva.
-organická deprese - způsobená tělesnou chorobou nebo fyzikální terapií.
-krátkodobá recidivující deprese - deprese zjištěná v poslední době, intenzivní depresivní stavy, které však trvají pouze několik dní.
-sezonní emoční poruchy - SAD, seasonal affective disorder - zpravidla v zimních měsících, snad pokles hladiny denního světla. Nutkání jíst hodně uhlovodanů resp. čokolády, růst potřeby spát.

Volně podle portálu Zdravcentra.

ZPĚT