Dlouhodobá psychofarmakoterapie úzkosti

Jen doplněk k tématu depresí.

Zmíním se o terapii úzkosti, která provází často depresi (a nejen ji).
Úzkost se léčí léky ze skupiny anxiolytik. Problémem je, že klasická anxiolytika jsou zastoupena většinou benzodiazepiny, což jsou léky návykové a vyvolávají závislost i somatickou, takže náhlé vysazení je nejen nehumánní, ale v tomto případě ohrožuje pacienta i epileptickými záchvaty až po život ohrožující status epilepticus.
Nejznámější zástupci této skupiny: diazepam (Diazepam, Valium, Faustan, Seduxen, Apaurin), chlordiazepoxid (Defobin), bromazepam (Lexaurin), clonazepam (Rivotril), medazepam, alprazolam (Xanax, Neurol, Frontin), tofisopam (Grandaxin)...
Nebenzodiazepinové anxiolytikum starší provenience reprezentuje hydroxyzin (Atarax), který je slabší, ale dá se podávat dlouhodobě, i když má své "mouchy". Z nových přípravků je známý buspiron (Buspiron, Anxiron), který však je specificky zaměřen na patologickou úzkost psychogenního původu - např. u PD.
Z dřívější doby se dochovalo podávání malých dávek neuroleptik, zvl. tlumivých - vděčný je chlorprothixen, laevomepromazin, thioridazin (Melleril), nebo antidepresiv (TCA) - prothiaden.
Zde nehrozí vznik závislosti a navíc ovlivní úzkost u pacientů somaticky (tělesně) nemocných, a speciálně psychosomatických nemocí (vyšší krevní tlak, vředová nemoc - zde upozorním na atypické neuroleptikum sulpirid - Prosulpin, Dogmatil)
Dnes se v psychiatrii podávají s úspěchem proti úzkosti léky ze skupiny antidepresiv, a to zvláště SSRI (citalopram - Seropram, Citalec, paroxetin - Seroxat, Apo-parox, Remood, sertralin - Zoloft, Asentra, Serlift, escitalopram - Cipralex), ale i SNRI - Efectin, NaSSA - Esprital, specificky DNRI - bupropion=Wellbutrin, Zyban.
Jejich nevýhodou je delší doba nástupu účinku, velikánskou výhodou netoxičnost, nenávykovost a možnost dlouhodobého podávání, někdy celoživotního. Mají užší spektrum, nepůsobí na tělesně podmíněnou úzkost a jsou právě ideální k dlouhodobé psychofarmakoterapii úzkosti. U úzkosti se podávají vyšší dávky než u depresí a doba nástupu účinku je až 6 týdnů, optima je dozaženo za 2 - 3 měsíce.

ZPĚT